נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סוכני ביטוח ויועצים >> פעם בחיים >> אפשרות לחמוק ממס רווחי הון על הון של עד 2.5 מיליון שקלים

 

 על פי התקנות, יהיה זכאי למענק מי שימכור דירה שלישית ומעלה בין ה1.1.2017 ועד ה1.10.2017 (ולא יותר משלוש דירות בתקופה זו). המענק יהיה בגובה מס השבח ששולם עד תקרה של 75 אלף ש"ח. בנוסף, המענק מותנה בכך שהמוכר מכר את דירתו לחסר דירה או משפר דיור ובכך שלא יקנה דירה נוספת במהלך חמש השנים שלאחר המכירה.  


במסגרת התקנות, מוכרי הדירות יוכלו להפקיד את הכסף שהתקבל מהמכירה בקופת גמל להשקעה. אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, למהלך ניתן בעקבות אישורה של הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית בו נקבע כי עמית יהיה רשאי להפקיד תשלומים בקופת גמל להשקעה בסכום הנמוך מבין שתי אפשרויות: סכום עד 2.5 מיליון שקלים או סך התמורה שהתקבלה בעבור מכירות דירות.


מתן ההיתר להפקדה לקופה כפוף להצגת אישור מנהל רשות המיסים ויתאפשר עד ל- 31.12.2017. כספים שיופקדו בקופה יהיו פטורים ממס רווח הון ובלבד שהעמית ימשוך אותם בחלוף 5 שנים או במועד הגיעו לגיל 60, המאוחר מבינהם. 


כך למשל, חוסך שיפקיד 1 מיליון ש"ח בקופת גמל להשקעה, צפוי לקבל בחלוף חמש שנים, סך של  1.28 מיליון ש"ח. הדוגמה מתבססת על תשואה בשיעור של 4%, מדד בשיעור של 1%, ודמי ניהול בגובה 0.7% על הצבירה (ממוצע דמי הניהול כיום). הטבת המס שתוענק לחוסך במקרה זה, בשיעור של 25% מהרווח הריאלי, תעמוד על כ- 30 אלף ש"ח.

 

להלן קופות הגמל שאושרו עד להוצאת ההודעה 


פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
אושר
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
אושר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אושר
אקסלנס נשואה גמל בע"מ
אושר
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
אושר
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
אושר
אנליסט קופות גמל בע"מ
אושר
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
אושר
כלל פנסיה וגמל בע"מ
אושר
הראל גמל והשתלמות בע"מ
אושר
אי.בי.אי גמל בע"מ
אושר
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
אושר
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
אושר
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין

 תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
עוד כתבות