נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סוכנים שימו לב >> אושר סופית: שינוי שיטת תשלום העמלות לסוכן לשירותים פיננסיים, על מנת למנוע הטעיה

 

 

מיקי זהר צילום FUNDER בלעדי


אושר סופית: שינוי שיטת תשלום העמלות לסוכן לשירותים פיננסיים, על מנת למנוע הטעיה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 17)(איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת מיקי זוהר, מיכל בירן וקבוצת חברי כנסת.
מוצע שעמלת ההפצה המשולמת לסוכן לא תחושב בזיקה לדמי הניהול שחברה מנהלת גובה מעמיתיה, על מנת למנוע הטיה מצד הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיונים כדי שימליצו ללקוחותיהם על מוצרים פנסיונים שדמי הניהול שלהם גבוהים.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרת חוק זה היא למנוע הטייה מצידם של הגופים הפיננסים כלפי סוכנים פנסיונים על מנת שימליצו  ללקוחותיהן על מוצרים פנסיונים, שדמי הניהול שלהם גבוהים. 
למרבה הצער, שיטת התגמול של הסוכנים הפנסיונים הרווחת בישראל מתבססת על אחוז מתוך דמי הניהול המשולמים על ידי הלקוח לגוף הפיננסי. שיטה זו המונהגת על ידי הגופים הפיננסים יוצרת תמריץ עבור הסוכנים הפנסיונים להמליץ דווקא על מוצרים, שדמי הניהול שלהם גבוהים יותר. נורמה בעייתית זו לעיתים מגיעה לכדי אילוץ הסוכנים הפנסיונים להמליץ על מוצרים יקרים יותר, אם ברצותם לזכות בתגמול כלשהו על עבודתם. זהו עיוות, הפוגע בציבור החוסכים, ויש לתקנו."
ח"כ זוהר: ההצעה הזו מגינה על הציבור, ועוזרת לסוכני הביטוח לפעול על פי עיקרון של טובת הלקוח ולא שסוכן הביטוח יפעל לפי בצע כסף. אופן החישוב מציב את הסוכן בסיטואציה בלתי אפשרית. יש חברות שלא מתגמלות כלל את הסוכן, כאשר הוא מציע דמי ניהול נמוכים. זה אבסורד. בעזרת ההצעה נוכל לעזור לסוכן לתת שירות טוב יותר לאזרח ולא למטרות האישיות שלו. 
ח"כ בירן: זהו יום משמעותי ומרגש במיוחד עבורי. מהיום בו נבחרתי לכנסת, המאבק הפרלמנטרי העיקרי שלי הוא המאבק לפנסיה הוגנת וראויה לאזרחי ישראל. היום התקדמנו צעד נוסף במאבק זה. הצעת החוק פותרת את ניגוד העניינים המובנה של סוכני הביטוח בין יכולתם להתפרנס לבין טובת המבוטחים. בזכותה, חוסכים רבים יוכלו לחסוך עד מאות אלפי שקלים מחסכונות הפנסיה שלהם. המאבק על החיסכון הפנסיוני של תושבי מדינת ישראל הוא כנראה לא הפופולארי ביותר  אבל זהו המאבק על עתידו של דור שלם.

61 תמכו ללא מתנגדים. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות