סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
פוליסת חיסכון
תאגיד שולט
   
 

בלעדי ל FUNDER >> סוכני ביטוח במחאה על הראל ביטוח >> למה הם כועסים ?

25/01/2017     אלי אופיר  
(לצפייה טובה יותר בכתבה ובתגובות הגולשים באתר לחץ כאן)

בימים האחרונים מתפתחת מחאה של סוכני ביטוח רבים על פרשנות של חברת הראל ביטוח את חוזר הביטוח המדבר על מה שנקרא "נספח ב'"

למעשה חברת הראל מפרשת אחרת את חוזר האוצר - צירוף לביטוח, ושולחת מידעים למבוטח במקום למיופה הכוח. נסביר שהחל מה 01.09.2016 חברות הביטוח מחויבות להעביר מידעים הכוללים את : דף פרטי הביטוח של המועמד לביטוח, העתק מטופס גילוי נאות של הפוליסה המקורית ודוח שנתי אחרון שנשלח לו, תוך 3 ימי עבודה מרגע קבלת ייפוי כוח חתום של המבוטח (נספח ב').

חברת הראל החלה לשלוח בימים האחרונים לסוכנים שהעבירו את נספח ב' לתיבת המייל הייעודית, הודעה כי העבירה את כל הפרטים לאזור המידע האישי של המבוטח באינטרנט. למיופה הכוח (סוכני הביטוח במקרה זה) אין גישה אל המידע, ובכך למעשה הראל מסרבלת ומעכבת את הליך התאמת הביטוח שהחוזר עוסק בו.

על פי חוזר האוצר – צירוף לביטוח, מ 07.2016 סעיף 8א: "חברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית תעביר לבקשת חברת הביטוח או סוכן הביטוח המבצעים את הליך ההתאמה המפורט בסעיף 3 לחוזר כל מידע הנדרש להם, לרבות דף פרטי הביטוח של המועמד לביטוח, העתק מטופס גילוי נאות של הפוליסה המקורית ודוח שנתי אחרון שנשלח לו, תוך 3 ימי עבודה מהמועד שבו התקבלה בקשה לקבלת מידע. בקשת קבלת מידע תכלול ייפוי כוח של המועמד לביטוח להעברת המידע בהתאם לנוסח המצורף כנספח ב'"

בפורומים שונים של סוכני הביטוח נפתחו דיונים אודות השינוי שחל ביישום החוזר מטעם חברת הראל. נראה כי הראשונים חוששים להתלונן בפיקוח על הביטוח, על חברה המחזיקה נתח שוק של כ 41.8% מביטוחי הבריאות בארץ.
מתוך הדיון הנראה מטה, שפרטי הסוכנים בו טושטשו, עולה כי גם חברות אחרות לא ממש מזדרזות אולם הראל כנראה מקשה הרבה יותר.

מהראל ביטוח נמסר - אין תגובה.
נתקלתם בתופעה שמטרידה אתכם - שלחו לנו מייל funder@funder.co.ilהנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

מישל סיבוני מנכ"ל הראל החדש
מישל סיבוני מנכ"ל הראל החדש
לתקנון האתר
 
אין תגובה ? הם כנראה חושבים שזה יעבור להם בשקט     סוכנת
18:33 25/01
  
את צודקת סוכנת- הם הכי מנומסים אבל הבעיה זה עם המדיניות .     שמש
12:44 25/01
  
איפה לשכת סוכני הביטוח ? למה הם לא עושים כלום ?     מירי
11:36 25/01
  
לי הם אמרו שזה בקשת המבוטח........     סוכנת
11:28 25/01
  
לטענת הראל זה "פיילוט"     סוכן
11:27 25/01