תאריך עידכון
2/2017

תשואה חודשית

מתחילת השנה שנה תשואה חודשית שם הפוליסה
3.38%
21.72%
2.74%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
2.93%
15.41%
2.23%
הראל מסלול מניות
2.98%
14.18%
2.22%
כלל-מנייתי
1.8%
13.22%
1.94%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות
2.05%
15.7%
1.77%
מגדל מסלול מניות
0.84%
12%
1.27%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
0.31%
10.98%
1.21%
איילון מסלול מניות
1.2%
11.46%
1.14%
הכשרה-מסלולית מניות
1.29%
10.72%
1.08%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
1.23%
9.96%
0.99%
מגדל-כללי 3
1.13%
6.29%
0.84%
כלל-כללי 2
0.82%
6.72%
0.8%
הכשרה-מסלולית כללית
1.21%
8.71%
0.73%
הראל מסלול כללי
0.58%
5.43%
0.67%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
0.97%
5.87%
0.66%
כלל-כללי 3
0.76%
6.29%
0.65%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי
1.27%
8.88%
0.61%
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1
0.11%
3.31%
0.61%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית
0.23%
5.52%
0.49%
מגדל מסלול הלכה
0.84%
6.06%
0.45%
הראל אג"ח עד 20% מניות
0.43%
6.6%
0.44%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
1.06%
5.98%
0.43%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
0.55%
6.12%
0.41%
איילון- כללי
0.61%
5.38%
0.41%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
0.94%
5.05%
0.38%
הראל מסלול אג"ח קונצרני
0.93%
4.72%
0.35%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
0.18%
4.66%
0.28%
אי.די.אי.-כללי
0.23%
0.48%
0.25%
כלל-שקלי
0.27%
16.19%
0.24%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
0.33%
1.62%
0.23%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
0.46%
3.32%
0.22%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
0.24%
0.39%
0.18%
איילון מסלול שקלי
0.4%
2.72%
0.18%
כלל-כללי 1
0.6%
4.44%
0.16%
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
0.43%
3.9%
0.16%
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
0.14%
2.91%
0.16%
אי.די.אי.-אג"ח 80
0.15%
2.08%
0.15%
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.04%
0.14%
0.15%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל
0.37%
3.08%
0.1%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
0.08%
0.19%
0.07%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר
0.26%
0.75%
0.04%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות
0.03%
0.13%
0.01%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
0%
0%
0%
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
-0.2%
-0.91%
-0.01%
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
-0.02%
-0.27%
-0.03%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.07%
0.4%
-0.06%
כלל-אג"ח ופקדונות
0.09%
0.56%
-0.06%
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
0.33%
2.13%
-0.09%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד
-0.17%
0.09%
-0.14%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות
-0.1%
0.39%
-0.14%
איילון מסלול אג"ח

שנה

מתחילת השנה שנה תשואה חודשית שם הפוליסה
3.38%
21.72%
2.74%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
0.27%
16.19%
0.24%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
2.05%
15.7%
1.77%
מגדל מסלול מניות
2.93%
15.41%
2.23%
הראל מסלול מניות
2.98%
14.18%
2.22%
כלל-מנייתי
1.8%
13.22%
1.94%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות
0.84%
12%
1.27%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
1.2%
11.46%
1.14%
הכשרה-מסלולית מניות
0.31%
10.98%
1.21%
איילון מסלול מניות
1.29%
10.72%
1.08%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
1.23%
9.96%
0.99%
מגדל-כללי 3
1.27%
8.88%
0.61%
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1
1.21%
8.71%
0.73%
הראל מסלול כללי
-0.72%
7.98%
-0.47%
הראל מסלול חו"ל
0.82%
6.72%
0.8%
הכשרה-מסלולית כללית
0.43%
6.6%
0.44%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
1.13%
6.29%
0.84%
כלל-כללי 2
0.76%
6.29%
0.65%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי
0.55%
6.12%
0.41%
איילון- כללי
0.84%
6.06%
0.45%
הראל אג"ח עד 20% מניות
1.06%
5.98%
0.43%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
0.97%
5.87%
0.66%
כלל-כללי 3
0.23%
5.52%
0.49%
מגדל מסלול הלכה
0.58%
5.43%
0.67%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
0.61%
5.38%
0.41%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
0.94%
5.05%
0.38%
הראל מסלול אג"ח קונצרני
0.93%
4.72%
0.35%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
0.18%
4.66%
0.28%
אי.די.אי.-כללי
0.6%
4.44%
0.16%
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
0.43%
3.9%
0.16%
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
0.46%
3.32%
0.22%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
0.11%
3.31%
0.61%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית
0.37%
3.08%
0.1%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
0.14%
2.91%
0.16%
אי.די.אי.-אג"ח 80
0.4%
2.72%
0.18%
כלל-כללי 1
0.33%
2.13%
-0.09%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד
0.15%
2.08%
0.15%
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.33%
1.62%
0.23%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
0.26%
0.75%
0.04%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות
0.09%
0.56%
-0.06%
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
0.23%
0.48%
0.25%
כלל-שקלי
0.07%
0.4%
-0.06%
כלל-אג"ח ופקדונות
0.24%
0.39%
0.18%
איילון מסלול שקלי
-0.1%
0.39%
-0.14%
איילון מסלול אג"ח
0.08%
0.19%
0.07%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר
0.04%
0.14%
0.15%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל
0.03%
0.13%
0.01%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
-0.17%
0.09%
-0.14%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות
0%
0%
0%
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
-0.02%
-0.27%
-0.03%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מתחילת השנה

מתחילת השנה שנה תשואה חודשית שם הפוליסה
3.38%
21.72%
2.74%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
2.98%
14.18%
2.22%
כלל-מנייתי
2.93%
15.41%
2.23%
הראל מסלול מניות
2.05%
15.7%
1.77%
מגדל מסלול מניות
1.8%
13.22%
1.94%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות
1.29%
10.72%
1.08%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
1.27%
8.88%
0.61%
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1
1.23%
9.96%
0.99%
מגדל-כללי 3
1.21%
8.71%
0.73%
הראל מסלול כללי
1.2%
11.46%
1.14%
הכשרה-מסלולית מניות
1.13%
6.29%
0.84%
כלל-כללי 2
1.06%
5.98%
0.43%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
0.97%
5.87%
0.66%
כלל-כללי 3
0.94%
5.05%
0.38%
הראל מסלול אג"ח קונצרני
0.93%
4.72%
0.35%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
0.84%
6.06%
0.45%
הראל אג"ח עד 20% מניות
0.84%
12%
1.27%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
0.82%
6.72%
0.8%
הכשרה-מסלולית כללית
0.76%
6.29%
0.65%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי
0.61%
5.38%
0.41%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
0.6%
4.44%
0.16%
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
0.58%
5.43%
0.67%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
0.55%
6.12%
0.41%
איילון- כללי
0.46%
3.32%
0.22%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
0.43%
6.6%
0.44%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
0.43%
3.9%
0.16%
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
0.4%
2.72%
0.18%
כלל-כללי 1
0.37%
3.08%
0.1%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
0.33%
2.13%
-0.09%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד
0.33%
1.62%
0.23%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
0.31%
10.98%
1.21%
איילון מסלול מניות
0.27%
16.19%
0.24%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
0.26%
0.75%
0.04%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות
0.24%
0.39%
0.18%
איילון מסלול שקלי
0.23%
5.52%
0.49%
מגדל מסלול הלכה
0.23%
0.48%
0.25%
כלל-שקלי
0.18%
4.66%
0.28%
אי.די.אי.-כללי
0.15%
2.08%
0.15%
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.14%
2.91%
0.16%
אי.די.אי.-אג"ח 80
0.11%
3.31%
0.61%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית
0.09%
0.56%
-0.06%
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
0.08%
0.19%
0.07%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר
0.07%
0.4%
-0.06%
כלל-אג"ח ופקדונות
0.04%
0.14%
0.15%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל
0.03%
0.13%
0.01%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
0%
0%
0%
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
-0.02%
-0.27%
-0.03%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
-0.1%
0.39%
-0.14%
איילון מסלול אג"ח
-0.12%
-1.26%
-0.35%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד
-0.17%
0.09%
-0.14%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות