תאריך עידכון
4/2017

תשואה חודשית

מתחילת השנה שנה תשואה חודשית שם הפוליסה
3.68%
10.41%
1.65%
הכשרה-מסלולית מניות
2.5%
9.87%
1.46%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
4.84%
13.44%
1.41%
הראל מסלול מניות
2.67%
5.73%
1.34%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
1.41%
-0.32%
1.33%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד
3.13%
10.82%
1.3%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות
1.78%
2.13%
1.29%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד
2.43%
4.75%
1.21%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
4.1%
13.27%
1.2%
מגדל מסלול מניות
6.65%
18.59%
1.16%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
2.92%
7.7%
1.15%
הראל מסלול כללי
4.67%
12.52%
1.14%
כלל-מניות
1.44%
9.78%
1.13%
איילון מסלול מניות
2.94%
8.62%
1.11%
מגדל-כללי 3
0.5%
6.65%
1.06%
הראל מסלול חו"ל
2.85%
7.66%
1.05%
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1
1.62%
5.17%
1%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
2.35%
4.19%
0.99%
הראל מסלול אג"ח קונצרני
1.77%
5.19%
0.99%
איילון- כללי
1.33%
4.36%
0.98%
מגדל מסלול הלכה
2.09%
5.51%
0.98%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
1.83%
4.93%
0.98%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
2.51%
5.94%
0.97%
כלל-כללי 2
2.26%
5.34%
0.96%
הראל אג"ח עד 20% מניות
1.91%
5.64%
0.96%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי
3.2%
9.59%
0.91%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
1.86%
4.46%
0.9%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
-3.39%
0.13%
0.89%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח
2.33%
5.66%
0.87%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
1.11%
11.04%
0.86%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
1.59%
2.9%
0.84%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
1.59%
3.3%
0.81%
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
1.62%
2.86%
0.78%
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
1.66%
3.77%
0.78%
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
1.43%
2.5%
0.75%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
0.87%
0.7%
0.74%
איילון מסלול אג"ח
1.13%
0.84%
0.7%
כלל-אג"ח
0.77%
2.65%
0.68%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית
0.86%
4.4%
0.67%
אי.די.אי.-כללי
0.76%
0.55%
0.65%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות
1.23%
1.16%
0.62%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות
0.77%
-0.26%
0.56%
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.93%
0.77%
0.5%
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
0.75%
0.13%
0.5%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.71%
2.95%
0.44%
אי.די.אי.-אג"ח 80
0.51%
2.06%
0.28%
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
1.08%
2.03%
0.24%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
0.87%
1.07%
0.21%
איילון מסלול שקלי
0.8%
1.05%
0.07%
כלל-שקלי
0.25%
0.34%
0.03%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר

שנה

מתחילת השנה שנה תשואה חודשית שם הפוליסה
6.65%
18.59%
1.16%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
4.84%
13.44%
1.41%
הראל מסלול מניות
4.1%
13.27%
1.2%
מגדל מסלול מניות
4.67%
12.52%
1.14%
כלל-מניות
1.11%
11.04%
0.86%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
3.13%
10.82%
1.3%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות
3.68%
10.41%
1.65%
הכשרה-מסלולית מניות
2.5%
9.87%
1.46%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
1.44%
9.78%
1.13%
איילון מסלול מניות
3.2%
9.59%
0.91%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
2.94%
8.62%
1.11%
מגדל-כללי 3
2.92%
7.7%
1.15%
הראל מסלול כללי
2.85%
7.66%
1.05%
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1
0.5%
6.65%
1.06%
הראל מסלול חו"ל
2.51%
5.94%
0.97%
כלל-כללי 2
2.67%
5.73%
1.34%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
2.33%
5.66%
0.87%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
1.91%
5.64%
0.96%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי
2.09%
5.51%
0.98%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
2.26%
5.34%
0.96%
הראל אג"ח עד 20% מניות
1.77%
5.19%
0.99%
איילון- כללי
1.62%
5.17%
1%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
1.83%
4.93%
0.98%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
2.43%
4.75%
1.21%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
1.86%
4.46%
0.9%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
0.86%
4.4%
0.67%
אי.די.אי.-כללי
1.33%
4.36%
0.98%
מגדל מסלול הלכה
2.35%
4.19%
0.99%
הראל מסלול אג"ח קונצרני
1.66%
3.77%
0.78%
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
1.59%
3.3%
0.81%
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
0.71%
2.95%
0.44%
אי.די.אי.-אג"ח 80
1.59%
2.9%
0.84%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
1.62%
2.86%
0.78%
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
0.77%
2.65%
0.68%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית
1.43%
2.5%
0.75%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
1.78%
2.13%
1.29%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד
0.51%
2.06%
0.28%
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
1.08%
2.03%
0.24%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
1.23%
1.16%
0.62%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות
0.87%
1.07%
0.21%
איילון מסלול שקלי
0.8%
1.05%
0.07%
כלל-שקלי
1.13%
0.84%
0.7%
כלל-אג"ח
0.93%
0.77%
0.5%
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
0.87%
0.7%
0.74%
איילון מסלול אג"ח
0.54%
0.63%
0.01%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל
0.76%
0.55%
0.65%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות
0.25%
0.34%
0.03%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר
0.07%
0.15%
0.02%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
-3.39%
0.13%
0.89%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח
0.75%
0.13%
0.5%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

מתחילת השנה

מתחילת השנה שנה תשואה חודשית שם הפוליסה
6.65%
18.59%
1.16%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות
4.84%
13.44%
1.41%
הראל מסלול מניות
4.67%
12.52%
1.14%
כלל-מניות
4.1%
13.27%
1.2%
מגדל מסלול מניות
3.68%
10.41%
1.65%
הכשרה-מסלולית מניות
3.2%
9.59%
0.91%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי
3.13%
10.82%
1.3%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-מניות
2.94%
8.62%
1.11%
מגדל-כללי 3
2.92%
7.7%
1.15%
הראל מסלול כללי
2.85%
7.66%
1.05%
הפניקס-מסלול השקעה כללי 1
2.67%
5.73%
1.34%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
2.51%
5.94%
0.97%
כלל-כללי 2
2.5%
9.87%
1.46%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות
2.43%
4.75%
1.21%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
2.35%
4.19%
0.99%
הראל מסלול אג"ח קונצרני
2.33%
5.66%
0.87%
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי
2.26%
5.34%
0.96%
הראל אג"ח עד 20% מניות
2.09%
5.51%
0.98%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
1.91%
5.64%
0.96%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-כללי
1.86%
4.46%
0.9%
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות
1.83%
4.93%
0.98%
כלל חברה לביטוח בע"מ כהלכה
1.78%
2.13%
1.29%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד
1.77%
5.19%
0.99%
איילון- כללי
1.66%
3.77%
0.78%
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
1.62%
2.86%
0.78%
כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
1.62%
5.17%
1%
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה
1.59%
2.9%
0.84%
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות
1.59%
3.3%
0.81%
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות
1.44%
9.78%
1.13%
איילון מסלול מניות
1.43%
2.5%
0.75%
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
1.41%
-0.32%
1.33%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד
1.33%
4.36%
0.98%
מגדל מסלול הלכה
1.23%
1.16%
0.62%
הכשרה-בסט אינווסט-פסגות אופק-אג"ח ממשלתיות
1.13%
0.84%
0.7%
כלל-אג"ח
1.11%
11.04%
0.86%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות בחו"ל
1.08%
2.03%
0.24%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי
0.93%
0.77%
0.5%
הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
0.87%
0.7%
0.74%
איילון מסלול אג"ח
0.87%
1.07%
0.21%
איילון מסלול שקלי
0.86%
4.4%
0.67%
אי.די.אי.-כללי
0.8%
1.05%
0.07%
כלל-שקלי
0.77%
-0.26%
0.56%
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.77%
2.65%
0.68%
איילון מסלול הלכה -מסלול לפי כללי ההלכה היהודית
0.76%
0.55%
0.65%
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות
0.75%
0.13%
0.5%
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.71%
2.95%
0.44%
אי.די.אי.-אג"ח 80
0.54%
0.63%
0.01%
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל
0.51%
2.06%
0.28%
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
0.5%
6.65%
1.06%
הראל מסלול חו"ל
0.25%
0.34%
0.03%
הראל מסלול שיקלי טווח קצר