נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סוג קופה:
סוג פוליסה:
מספר קרן פנסיה:
שם חברה:
סווג על:
סווג ראשי:
תקופת דיווח:
מדיניות:

 

טווח הגרף

 

 

תשואות חודשיות בשנתים האחרונות

תקופה תשואה חודשית יתרת נכסים
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים

תשואה

חודשית
שנה
מתחילת השנה
36 חודשים
60 חודשים

תשואה ממוצעת

36 חודשים
60 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת

36 חודשים
60 חודשים

מדדי סיכון

סטיית תקן 36 חודשים
סטיית תקן 60 חודשים
שארפ תשואה חציונית לענף
שארפ ריבית חסרת סיכון
אלפא שנתית
ביטא ת"א 100
ביטא אגח קונצרנית צמודות
ביטא אג"ח ממשלתי לא צמוד
ביטא אגח ממשלתי צמוד
ביטא חו"ל
 
יחס נזילות

הרכב נכסים

פרוט מלא

שם נכס ערך

קבוצות ראשיות

שם נכס אחוז

סחירים/לא סחירים

שם נכס אחוז

חשיפות

שם נכס אחוז

בארץ / חוץ לארץ

שם נכס אחוז