סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
  גלרית עיתונים
פוליסת חיסכון
תאגיד שולט
   
 
איילון מסלול שקלי פוליסת חיסכון
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
סוג פוליסה:  פוליסת חיסכון
מספר קרן פנסיה:  164
שם חברה:  איילון
סווג על:  אג'ח
סווג ראשי:  שקלי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון מההפקדות
0%
שיעור דמי ניהול אחרון מהנכסים
0%
תשואה
חודשית
0.50%
מתחילת השנה שנה
3.03% 2.76%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.00%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 0
שארפ ריבית חסרת סיכון שארפ תשואה חציונית לענף
0 0
ביטא ת"א 100 אלפא שנתית
0 0
ביטא אג"ח ממשלתי לא צמוד ביטא אגח קונצרנית צמודות
0 0
ביטא חו"ל ביטא אגח ממשלתי צמוד
0 0
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.90%
תשואות חודשיות בשנתים האחרונות
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1.190.50%08/2017
1.120.87%07/2017
1.33-0.02%06/2017
1.270.77%05/2017
1.780.21%04/2017
1.720.42%03/2017
1.660.18%02/2017
1.880.06%01/2017
1.540.49%12/2016
1.48-0.79%11/2016
1.46-0.11%10/2016
1.550.16%09/2016
1.51-0.36%08/2016
1.480.23%07/2016
1.470.58%06/2016
1.280.00%05/2016
0.66-0.04%04/2016
0.640.00%03/2016
11.210.00%11/2015
11.200.03%10/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית
הרכב נכסים
חשיפות קבוצות ראשיות פרוט מלא
אחוזשם נכס
47.58%אג"ח ממשלתיות סחירות
46.78%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.64%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
 
ערךשם נכס
0.57%\ניי"ע\תעודות התחייבות ממשלתיות\בישראל\סחירות\לא צמוד בריבית קבועה
0.25%\ניי"ע\השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון\בישראל\שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.18%\ניי"ע\אג"ח קונצרני\בישראל\סחירות\דרוג AA- ומעלה\לא צמוד
0.13%\ניי"ע\אג"ח קונצרני\בישראל\סחירות\דרוג BBB- ועד A+\לא צמוד
0.07%\מזומנים ושווי מזומנים\בישראל\יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח